Tham Quan Barossa với bạn Hoà & Jenny

Tuesday 13 tháng 3, năm 2018 Hello các bạn! Tới hôm nay Hà Anh mới được ngồi lại, viết vài câu với các bạn. Hai tuần vừa qua, Hà Anh đi làm nhiều nên cũng không có thời gian. Cuối tuần vừa qua, Hà Anh lái xe đi chơi với hai bạn thân, đó là bạn Hoà và Jenny.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑